Viettel construction

Viettel Construction cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.

Doanh thu tháng 7 tăng trưởng 35%, Viettel Construction tiến gần đến mục tiêu doanh thu 7000 tỷ năm 2021

Giữa bối cảnh khó khăn của thị trường trong và ngoài nước, Viettel Construction đã giữ vững tinh thần vượt khó đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7 với doanh thu ghi nhận 682 tỷ đồng, tăng trưởng 35,1% so với cùng kỳ.

Vượt bão đại dịch Covid-19, Viettel Construction ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt mức 3.552 tỷ đồng

Trước bối cảnh đại dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Viettel Construction đã nỗ lực thích nghi, hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh trên toàn diện các lĩnh vực. Doanh thu 6 tháng đầu năm ghi nhận đạt 3.552 tỷ đồng, tăng trưởng 31,7% so với cùng kỳ năm 2020, lũy kế đạt 53,8% kế hoạch năm 2021 (mục tiêu 6.600 tỷ đồng).

Viettel Construction (CTR) lãi ròng gần 72 tỷ đồng trong quý 1, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ 2020

Nguyên giá bất động sản đầu tư trong kỳ Viettel Construction tăng thêm 47 tỷ đồng so với đầu năm lên gần 280 tỷ đồng. Đây phần lớn là khoản đầu tư vào trạm BTS, phục vụ hạ tầng cho thuê. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (máy móc, thiết bị) cũng tăng thêm 148 tỷ so với đầu năm lên 691,3 tỷ đồng.

Viettel Construction (CTR) lãi ròng kỷ lục 274 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch năm 2020

Lũy kế năm 2020, Viettel Construction đạt doanh thu 6.360 tỷ đồng, tăng gần 25% và lợi nhuận sau thuế 274 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) cuối kỳ đạt 3.813 đồng/cp.

Công trình Viettel (CTR) lãi kỷ lục trong quý 4, hoàn thành vượt 14% kế hoạch lợi nhuận năm 2019

Năm 2019, CTR đạt doanh thu 5.046 tỷ đồng – tăng 18% và lợi nhuận sau thuế 180,9 tỷ đồng – tăng 23%. So với kế hoạch lãi sau thuế 158,2 tỷ đồng trong năm 2019 thì CTR đã hoàn thành vượt 14% chỉ tiêu đề ra. Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) công bố…

1 2 3