Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

Giám đốc Nhân sự (làm việc tại Myanmar)

Số người: 1

Thời hạn: 30/04/2022

1000$ - 1500$

Myanmar

Nhân viên chính sách

Số người: 1

Thời hạn: 15/04/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Trưởng phòng Phát triển kênh phân phối

Số người: 1

Thời hạn: 15/04/2022

Thỏa thuận

Hà Nội

Digital Marketing

Số người: 3

Thời hạn: 10/04/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor)

Số người: 3

Thời hạn: 20/04/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)

Số người: 1

Thời hạn: 15/04/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội