Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỚI (tại Bắc Giang)

Số người: 2

Thời hạn: 31/08/2020

10.000.000 - 15.000.000

Bắc Giang

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHÀ TRẠM

Số người: 2

Thời hạn: 31/08/2020

13.000.000 - 15.000.000

Hà Nội

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

Số người: 2

Thời hạn: 31/08/2020

14.000.000 - 18.000.000

Hà Nội

Kỹ sư Công nghệ Smart City

Số người: 2

Thời hạn: 31/08/2020

18.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Số người: 1

Thời hạn: 24/08/2020

25.000.000 - 40.000.000

Hà Nội

Nhân viên Kế hoạch

Số người: 2

Thời hạn: 28/08/2020

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội