Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

NV kinh doanh xây dựng dân dụng (tại Bình Định)

Số người: 2

Thời hạn: 15/08/2020

15.000.000 - 20.000.000

Bình Định

Chuyên gia chiến lược

Số người: 1

Thời hạn: 24/08/2020

1.500$ - 3.000$

Hà Nội

Phó phòng Kinh doanh

Số người: 1

Thời hạn: 20/08/2020

25.000.000 - 40.000.000

Hà Nội

Kỹ sư Phát triển phần mềm

Số người: 2

Thời hạn: 20/08/2020

20.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Kỹ sư công nghệ dữ liệu lớn (Big Data Engineer)

Số người: 2

Thời hạn: 20/08/2020

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội

Nhân viên chiến lược

Số người: 1

Thời hạn: 15/08/2020

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội