Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

PGĐ KINH DOANH – LĨNH VỰC XÂY DỰNG DÂN DỤNG

Số người: 1

Thời hạn: 30/06/2020

40.000.000 - 60.000.000

Hà Nội

Nhân viên hạ tầng dân dụng (tại Yên Bái)

Số người: 1

Thời hạn: 30/06/2020

15.000.000 - 20.000.000

Yên Bái

Nhân viên kinh doanh xây dựng dân dụng (tại Quảng Ninh)

Số người: 2

Thời hạn: 20/06/2020

15.000.000 - 20.000.000

Quảng Ninh

Nhân viên kế hoạch (tại Khánh Hòa)

Số người: 1

Thời hạn: 20/06/2020

15.000.000 - 18.000.000

Khánh Hòa

Trưởng phòng kỹ thuật

Số người: 1

Thời hạn: 15/06/2020

2.000$ - 3.000$

Hà Nội

Lập trình viên

Số người: 10

Thời hạn: 15/06/2020

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội