Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

VIettel Construction Hòa Bình TD Nhân viên Giám sát

Hình thức:  

Hợp đồng

Địa điểm:  

Hòa Bình

Số lượng cần tuyển:  

05

Nơi làm việc: 

Tổng Công ty Cổ Phần Viettel Công Trình

Hạn nhận hồ sơ: 

28/02/2023

Mô Tả Công việc:

 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, KPI ngành hạ tầng (05%)Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Trung tâm điều chỉnh các KPI ngành xây lắp
 • Kiểm soát công tác lập KH tháng, kế hoạch dòng tiền của các CNKT tỉnh/TP được giao quản lý theo chỉ tiêu Tổng Công ty giao (15%)
 • Rà soát các đầu việc tồn sản lượng, HSHC của các CNKT được giao phụ trách => Đề xuất giao chỉ tiêu hàng tháng cho các CNKT tỉnh/TP
 • Kiểm tra, kiểm soát việc lập kế hoạch tháng, kế hoạch dòng tiền và phê duyệt kế hoạch cho các CNKT tỉnh/TP được giao phụ trách.
 • Kiểm soát, cảnh báo tiến độ thực hiện ngày/tuần/tháng của các CNKT tỉnh/TP được giao quản lý (60%)
 • Điều hành các CNKT tỉnh/TP thực hiện các chỉ tiêu sản lượng, HSHC theo ngày
 • Kiểm soát tiến độ, chất lượng thực hiện của các CNKT tỉnh/TP trên PMXL
 • Phối hợp các đơn vị trong Tổng Công ty, Chủ đầu tư đảm bảo vật tư A cấp, B cấp, các khó khăn vướng mắc cho CNKT tỉnh/TP thực hiện kế hoạch tháng (10%)
 • Phối hợp NV đảm bảo vật tư để đảm bảo vật tư B cấp cho CNKT tỉnh/TP.
 • Phối hợp Chủ đầu tư đảm bảo thiết kế, dự toán, gán thầu, vật tư A cấp cho CNKT tỉnh/TP.
 • Phối hợp chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.
 •  Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, chất lượng thi công của các CNKT tỉnh/TP được giao quản lý (5%)
 • Hướng dẫn, đào tạo các CNKT tỉnh/TP các nghiệp vụ ngành xây lắp
 • Kiểm tra trực tiếp chất lượng thi công, HSHC tại hiện trường
 • Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo TT các giải pháp, thay đổi cơ chế chính sách hỗ trợ các CNKT tỉnh/TP hoàn thành kế hoạch (5%)

Yêu cầu ứng viên:

 •  Tốt nghiệp ĐH