Quan hệ cổ đông

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
HOSE: CTR
Cập nhật mới nhất:
Giá hiện tại Thay đổi Giá tham chiếu Giá cao nhất trong ngày
Khối lượng Giá đóng cửa hôm trước Giá thấp nhất trong ngày

Đơn vị giá: 1,000 VNĐ / Đơn vị khối lượng: 10 CP