Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

Giám đốc Kinh doanh vùng tại Vĩnh Phúc

Số người: 3

Thời hạn: 31/07/2022

20.000.000 - 40.000.000

VĨNH PHÚC

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÙNG

Số người: 3

Thời hạn: 10/06/2022

20000000 - 40000000

Hà Nội

Trợ lý Chính trị – Phụ trách công tác quần chúng

Số người: 1

Thời hạn: 20/05/2022

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội

Chuyên viên nhân sự

Số người: 3

Thời hạn: 15/05/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội Hải Phòng Lạng Sơn

Nhân viên Kinh doanh (Chi nhánh Hà Nội)

Số người: 3

Thời hạn: 30/06/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Điều hành kinh doanh

Số người: 2

Thời hạn: 15/05/2022

20.000.000 - 30.000.000

Hà Nội