Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor)

Số người: 3

Thời hạn: 15/09/2021

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)

Số người: 1

Thời hạn: 15/09/2021

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Trưởng phòng Kinh doanh (toàn quốc)

Số người: 63

Thời hạn: 30/09/2021

Thỏa thuận

Toàn quốc

Nhân viên Pháp lý dự án

Số người: 2

Thời hạn: 31/08/2021

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội

Phó giám đốc Hạ tầng

Số người: 10

Thời hạn: 31/08/2021

20.000.000 - 40.000.000

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kinh doanh Công nghệ thông tin

Số người: 1

Thời hạn: 31/07/2021

40.000.000 - 60.000.000

Hà Nội