Tuyển dụng

Nhân viên Kế hoạch ( Planning staff)

Nơi làm việc Hà Nội

Cấp bậc Nhân viên

Kinh nghiệm 2 năm

Mức lương 15.000.000 - 25.000.000

Ngành nghề Kế hoạch

Hạn chót nhận hồ sơ 31/07/2021

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tham gia xây dựng các kế hoạch tháng, quý, năm và dài hạn của phòng Kinh doanh.
– Xây dựng các quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác Kế hoạch
– Tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị
– Tham gia, ghi kết luận các cuộc họp cấp Tổng Công ty theo phân công nhiệm vụ
– Lập Báo cáo tuần; Báo cáo Sơ kết tháng, quý, năm Viện
– Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị
– Triển khai tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành quy định của các cơ quan, đơn vị
– Triển khai đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao và yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình họat động.
– Triển khai các kế hoạch được phê duyệt cho các đơn vị thông qua chỉ thị, mệnh lệnh, phiếu giao nhiệm vụ, kết luận giao ban…
– Đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện các kế hoạch được phê duyệt. Linh hoạt điều chỉnh cách làm phù hợp với mục tiêu phát triển
– Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ
– Kiểm tra người làm trực tiếp, đánh giá kết quả tại thời điểm kiểm tra so với kế hoạch được phê duyệt Đạt/Không đạt
– Là thư ký trong các buổi họp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính hoặc các chuyên ngành tương đương.
– Kinh nghiệm: 02 năm trong lĩnh vực hoặc vị trí liên quan.
– Sử dụng tiếng Anh thành thạo
– Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

“Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel nếu trúng tuyển”

Nộp đơn

Công việc nổi bật

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÙNG

Mức lương: 20000000 - 40000000

Chuyên viên nhân sự

Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000

Nhân viên Kinh doanh

Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000

Điều hành kinh doanh

Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000

Nhân viên điều hành ( mảng hạ tầng)

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000