Viettel Construction

Chào mừng Bạn gia nhập ngôi nhà chung Viettel Construction.

Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc

Nhân viên điều hành ( mảng hạ tầng)

Số người:

Thời hạn: 30/04/2022

15.000.000 - 20.000.000

Nhân viên Cơ điện

Số người:

Thời hạn: 30/04/2022

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội

Nhân viên Thiết kế triển khai dự án

Số người:

Thời hạn: 30/04/2022

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội

Nhân viên Điều hành Năng lượng mặt trời

Số người:

Thời hạn: 30/04/2022

15.000.000 - 20.000.000

Hà Nội

Điều hành kinh doanh

Số người: 3

Thời hạn: 20/04/2022

15.000.000 - 25.000.000

Technical Sale

Số người: 3

Thời hạn: 15/04/2022

15.000.000 - 25.000.000

Hà Nội