Viettel construction

Viettel Construction cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.

[01T.2024] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Ngay trong tháng 01/2024, Viettel Construction đã ký kết thành công nhiều dự án lớn: Dự án xây dựng với Chủ đầu tư Dạ Hợp (68,9 tỷ đồng); Dự án xây dựng với BRG Group (17,7 tỷ đồng); Dự án cung cấp và lắp đặt năng lượng mặt trời cho Yamaha Motor 1.250 KWp (16 tỷ đồng);…

Viettel Construction lập đỉnh doanh thu, hoàn thành 110% kế hoạch năm 2023 với 11.399,4 tỷ đồng

Mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động và khó khăn trong năm 2023, tuy nhiên Viettel Construction đã nỗ lực hoàn thành 110% kế hoạch doanh thu và 105% kế hoạch lợi nhuận. Tổng Công ty giữ vững vị thế TowerCo số 1 Việt Nam, hoạt động kinh doanh tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực.

[11T.2023] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 (11T.2023), Viettel Construction chính thức hoàn thành 100,3% kế hoạch doanh thu ĐHĐCĐ đề ra năm 2023 (10.338,1 tỷ đồng).

[10T.2023] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 (10T.2023), doanh thu và lợi nhuận của Viettel Construction tăng trưởng lần lượt 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến đến hết năm 2023, Viettel Construction chạm mốc doanh thu 11.000 tỷ đồng.

[09T.2023] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Lũy kế 09 tháng đầu năm 2023 (09T.2023), doanh thu và lợi nhuận của Viettel Construction tăng trưởng lần lượt 19% và 17% so với cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực XDDD trở thành mảng kinh doanh mũi nhọn của Viettel Construction với nguồn việc 1.400 tỷ đồng năm 2023.

1 2 3 8