Viettel construction

Viettel Construction cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.

Tin tức

Tin tổng công ty

Viettel Construction chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Viettel Construction trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, quỹ đầu tư, khách mời chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2024 tới đây, được tổ chức dưới 2 hình thức (trực tiếp và trực tuyến).

Viettel Construction gắn liền trách nhiệm xã hội với hoạt động sản xuất kinh doanh

Viettel Construction tự hào là đơn vị đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua hoạt động kinh doanh gắn liền với môi trường, trách nhiệm xã hội,… và quản trị hiệu quả theo ESG (Environmental – Social – Governance).

[03T.2024] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Trong Quý 1/2024, Viettel Construction hoàn thành đồng thời 21% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm. Tổng Công ty chính thức phân phối ra thị trường thêm 04 sản phẩm OEM mang thương hiệu AIO, ký kết nhiều hợp đồng giá trị lớn các lĩnh vực Xây dựng, Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật,…

Viettel Construction dự kiến thông qua nhiều nhiệm vụ “quan trọng” tại ĐHĐCĐ năm 2024

Viettel Construction dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt mốc 12.653 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2023.

Điểm danh những hợp đồng xây dựng “triệu đô” Viettel Construction đã ký kết trong Quý 1/2024

Lũy kế đến hết tháng 03/2024, Viettel Construction đã ký kết hơn 400 tỷ đồng nguồn việc xây dựng dân dụng B2B trên cả nước. Trong đó, nổi bật với các dự án như: Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì Bắc Giang (97,9 tỷ đồng); Khu nhà ở công nhân và dịch vụ Quang Tiến (68,9 tỷ đồng); Dự án Cồn Ba Xã Quảng Nam (20 tỷ đồng),…

Viettel Construction trở thành Quán quân Top 10 Nhà thầu Xây dựng, hạng mục Hạ tầng – Công nghiệp năm 2024

Ngày 28/3/2024, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty Xây dựng năm 2024.

Năm 2023, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền kinh tế Thế giới ở tất cả các lĩnh vực. Song, bằng các chủ trương đúng đắn và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng của một thị trường đang phát triển.

Đứng trước những khó khăn và cơ hội đó, Viettel Construction đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra năm 2023. Đặc biệt, lần đầu tiên Viettel Construction chinh phục vượt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu năm 2023 của Tổng Công ty đạt 11.399,4 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm 10.338,1 tỷ đồng (tăng trưởng 22% so với năm 2022). Lợi nhuận trước thuế đạt 645,4 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 105% kế hoạch năm 613,2 tỷ đồng (tăng trưởng 16% so với năm 2022).

Kết quả trên giúp Viettel Construction nối dài chuỗi tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận qua từng năm. Tính chung trong giai đoạn 2019-2023, Tổng Công ty đạt tốc độ tăng trưởng kép 22% về doanh thu và 33,5% về lợi nhuận.

Hoạt động kinh doanh của Viettel Construction tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực, trong đó: lĩnh vực xây lắp tăng trưởng lên đến 47%; Hạ tầng cho thuê tăng trưởng 39%; Vận hành khai thác tăng trưởng 13%;…

Tổng Công ty giữ vững vị thế là TowerCo số 1 Việt Nam sở hữu 6.436 trạm BTS; 2,45 triệu m2 DAS; 2.716km truyền dẫn; 16,87 MWp năng lượng mặt trời.

Để thiết lập mốc doanh thu 11.399,4 tỷ đồng, cả bộ máy Viettel Construction đã đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Đồng thời, kết quả này đạt được nhờ có sự tin tưởng của cổ đông, khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng Tổng Công ty trong suốt chặng đường vừa qua.

Hình ảnh đoàn Chủ tịch Viettel Construction tại ĐHĐCĐ năm 2023

Viettel Construction trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, quỹ đầu tư và khách mời chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Thời gian: 13h30’ Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Quý cổ đông có thể tham gia dưới 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

  • Trực tuyến: tại đường dẫn https://daihoicodong.congtrinhviettel.com.vn
  • Trực tiếp: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 01 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền mang thêm bản chính Giấy ủy quyền. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm trong tài liệu Đại hội) hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự. Nội dung ủy quyền phải đầy đủ thông tin cá nhân/tổ chức (họ tên, số CMND/CCCD/ĐKDN, email/số điện thoại) và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Về hình thức bỏ phiếu điện tử: Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường dẫn https://daihoicodong.congtrinhviettel.com.vn/ hoặc quét QR theo hình ảnh dưới đây:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 24/4/2024

Quý cổ đông nghiên cứu Chương trình, tài liệu Đại hội và dự thảo Nghị quyết từ ngày 02/4/2024 theo đường dẫn https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong hoặc trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản (ghi rõ thông tin cổ đông (tên, số ĐKSH, email, số điện thoại), số lượng từng loại cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp) và được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị và thông tin ủy quyền:

  • Tiểu ban Thư ký HĐQT – Tổng Công ty CP Công trình Viettel – Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Số điện thoại: 086.208.1111.
  • Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

Rất mong được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty CP Công trình Viettel.

Viettel Construction gắn liền trách nhiệm xã hội với hoạt động sản xuất kinh doanh

Viettel Construction tự hào là đơn vị đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua hoạt động kinh doanh gắn liền với môi trường, trách nhiệm xã hội,… và quản trị hiệu quả theo ESG (Environmental – Social – Governance).

[03T.2024] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Trong Quý 1/2024, Viettel Construction hoàn thành đồng thời 21% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm. Tổng Công ty chính thức phân phối ra thị trường thêm 04 sản phẩm OEM mang thương hiệu AIO, ký kết nhiều hợp đồng giá trị lớn các lĩnh vực Xây dựng, Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật,…

Viettel Construction dự kiến thông qua nhiều nhiệm vụ “quan trọng” tại ĐHĐCĐ năm 2024

Viettel Construction dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt mốc 12.653 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2023.

Điểm danh những hợp đồng xây dựng “triệu đô” Viettel Construction đã ký kết trong Quý 1/2024

Lũy kế đến hết tháng 03/2024, Viettel Construction đã ký kết hơn 400 tỷ đồng nguồn việc xây dựng dân dụng B2B trên cả nước. Trong đó, nổi bật với các dự án như: Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì Bắc Giang (97,9 tỷ đồng); Khu nhà ở công nhân và dịch vụ Quang Tiến (68,9 tỷ đồng); Dự án Cồn Ba Xã Quảng Nam (20 tỷ đồng),…

Viettel Construction trở thành Quán quân Top 10 Nhà thầu Xây dựng, hạng mục Hạ tầng – Công nghiệp năm 2024

Ngày 28/3/2024, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty Xây dựng năm 2024.

Viettel Construction gắn liền trách nhiệm xã hội với hoạt động sản xuất kinh doanh

Viettel Construction tự hào là đơn vị đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua hoạt động kinh doanh gắn liền với môi trường, trách nhiệm xã hội,… và quản trị hiệu quả theo ESG (Environmental – Social – Governance).

[03T.2024] Bản tin sản xuất kinh doanh Viettel Construction

Trong Quý 1/2024, Viettel Construction hoàn thành đồng thời 21% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm. Tổng Công ty chính thức phân phối ra thị trường thêm 04 sản phẩm OEM mang thương hiệu AIO, ký kết nhiều hợp đồng giá trị lớn các lĩnh vực Xây dựng, Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật,…

Viettel Construction dự kiến thông qua nhiều nhiệm vụ “quan trọng” tại ĐHĐCĐ năm 2024

Viettel Construction dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt mốc 12.653 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2023.

Điểm danh những hợp đồng xây dựng “triệu đô” Viettel Construction đã ký kết trong Quý 1/2024

Lũy kế đến hết tháng 03/2024, Viettel Construction đã ký kết hơn 400 tỷ đồng nguồn việc xây dựng dân dụng B2B trên cả nước. Trong đó, nổi bật với các dự án như: Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì Bắc Giang (97,9 tỷ đồng); Khu nhà ở công nhân và dịch vụ Quang Tiến (68,9 tỷ đồng); Dự án Cồn Ba Xã Quảng Nam (20 tỷ đồng),…

Viettel Construction trở thành Quán quân Top 10 Nhà thầu Xây dựng, hạng mục Hạ tầng – Công nghiệp năm 2024

Ngày 28/3/2024, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty Xây dựng năm 2024.

Quay lại